Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ในกา... (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศรับสมัครบุคคลกรเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วย... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพเเละหมดความจำเป็นที... (08 ธ.ค. 2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ... (31 ต.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ก.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (08 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคาร ศพด.หนองจิกโคกทราง หมู่ที่ 6... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะส... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือก... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะส... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกันสาด ศพด.อบต.นางหลง (03 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือก... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (03 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู... (23 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลน-หนองจิก หมู... (23 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลน-หนองจิก หมู... (23 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (07 ก.ย. 2560)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (07 ก.ย. 2560)  

โครงการอบรมหลักสูตรกรีดยา... (04 ก.ค. 2559)  

เพาะขยายเชื้อราไตรโคเตอร์... (18 ก.พ. 2559)

Bike for Mom 16 สิงหาคม 2... (24 ส.ค. 2558)

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ป... (30 เม.ย. 2558)

โครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (30 เม.ย. 2558)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (30 เม.ย. 2558)

โครงการอบรมการเลี้ยงเด็กป... (30 เม.ย. 2558)

นางหลงเกมส์ 2557 (13 ส.ค. 2557)

ฉีดวัดซีนสุขบ้า 2557 (13 ส.ค. 2557)

ดอกจูดบาน 2557 (13 ส.ค. 2557)

การแข่งขันกีฬาดอกจูดเกมส์... (13 ส.ค. 2557)

บัณฑิตน้อย 2557 (05 ส.ค. 2557)

งานประเพณีชักพระและสมโภชเ... (06 พ.ย. 2556)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประ... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปร... (02 ส.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดทางระบายน้ำใหม่ ขอบบน กว้าง 2.50 เมตร (เฉลี่ย)ขอบล่าง 1... (08 ม.ค. 2561)
จัดซื้อท่อระบายน้ำเเละ คอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 6 (03 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศ... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศ... (19 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ... (19 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพจำนวน 2,300 ชุด (04 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลู... (22 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลู... (21 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เม... (20 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (30 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ... (25 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา... (24 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ผลสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนางหลง-โคกแซะ ม.1 (11 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายเหมือง-นางหลงโค้... (01 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ ม.6 ... (01 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนางหลง-โคกแซะ ม.1 (จ่ายขาดเงินส... (14 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลังวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 ตำบลน... (07 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 1 บริเวณสายป่าขาด ท่อแตกหลายวันแล้วค่ะรบกวนมาดูหน่อยนะค่ะ
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
โทรศัพท์  : 075-355873โทรสาร : 075-355874 อีเมล์ : 
admin@nanglong.go.th 

www.nanglong.go.th