Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (01 ธ.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษ... (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศ วันและเวลาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่... (18 พ.ย. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ... (18 พ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ใน... (14 พ.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (08 พ.ย. 2565)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (31 ต.ค. 2565)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 (21 ต.ค. 2565)
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ... (21 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง... (21 ต.ค. 2565)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (21 ต.ค. 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ... (07 ต.ค. 2565)
อบต.นางหลง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในกา... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (15 ก.ย. 2565)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16 (13 ก.ย. 2565)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 15 (02 ก.ย. 2565)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 14 (23 ส.ค. 2565)
Responsive image
พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873

เดินขบวนรถบุปผชาติ งานดอก... (18 ก.ค. 2565)  

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโร... (08 ก.ค. 2565)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไ... (27 พ.ค. 2565)  

รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อเ... (19 พ.ค. 2565)

อบต.นางหลง ร่วมกับปศุสัตว... (28 เม.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางห... (26 เม.ย. 2565)

คณะผู้บริหารและพนักงานร่ว... (22 เม.ย. 2565)

กิจกรรมจิตอาสา (23 มี.ค. 2565)

รูปคณะทำงาน (21 ม.ค. 2565)

ยินดีต้อนรับ (21 ม.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมตอนเเถลงนโยบาย (21 ม.ค. 2565)

พนักงานและผู้บริหารร่วมกั... (10 ส.ค. 2564)

พนักงานและผู้บริหารร่วมถว... (22 ก.ค. 2564)

มอบสุขาเคลื่อนที่ให้เเก่ค... (25 ธ.ค. 2563)

ผลงานจับสัตว์น้ำคนพิการ (25 ธ.ค. 2563)

คณะกรรมการตรวจรับได้ลงพื้... (24 ธ.ค. 2563)

ลงพื้นที่บริการชาวบ้าน (10 ธ.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมสตรี (19 ต.ค. 2563)

การฝึกอบรมทำปลาเเดดเดี้ยว... (14 ต.ค. 2563)

โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย... (13 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้... (30 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (21 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (15 พ.ย. 2565)  
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังซ่อมแ... (10 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้... (31 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ) ... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติด... (26 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติด... (26 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติด... (26 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั... (11 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย... (26 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (25 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา... (08 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไ... (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินข... (27 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายหนองจิกถึงสายหัวย... (23 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวา-ต้นร่มเมื... (16 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงกา... (13 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ... (06 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไส... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมา... (05 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (19 มิ.ย. 2563)
Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 1 บริเวณสายป่าขาด ท่อแตกหลายวันแล้วค่ะรบกวนมาดูหน่อยนะค่ะ
คำขวัญตำบลนางหลงคืออะไร (02 มี.ค. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image