Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
Knowledge Management
แผนอัตรากำลังสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



พบเห็นข่าวสารการทุจริต กรุณาแจ้งหมายเลข 075-355873, 075-355874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเเละเครื่องเล่นพัฒนา... (05 มิ.ย. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (31 พ.ค. 2561)  
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่... (23 พ.ค. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้... (11 พ.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ... (11 พ.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ... (10 พ.ค. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งผู้ด... (23 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) (16 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)... (12 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ในกา... (08 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายประจำปีงบประม... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลกรเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วย... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพเเละหมดความจำเป็นที... (08 ธ.ค. 2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ... (31 ต.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (18 ต.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (03 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (07 ก.ย. 2560)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (07 ก.ย. 2560)  

โครงการอบรมหลักสูตรกรีดยา... (04 ก.ค. 2559)  

เพาะขยายเชื้อราไตรโคเตอร์... (18 ก.พ. 2559)

Bike for Mom 16 สิงหาคม 2... (24 ส.ค. 2558)

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ป... (30 เม.ย. 2558)

โครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (30 เม.ย. 2558)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (30 เม.ย. 2558)

โครงการอบรมการเลี้ยงเด็กป... (30 เม.ย. 2558)

นางหลงเกมส์ 2557 (13 ส.ค. 2557)

ฉีดวัดซีนสุขบ้า 2557 (13 ส.ค. 2557)

ดอกจูดบาน 2557 (13 ส.ค. 2557)

การแข่งขันกีฬาดอกจูดเกมส์... (13 ส.ค. 2557)

บัณฑิตน้อย 2557 (05 ส.ค. 2557)

งานประเพณีชักพระและสมโภชเ... (06 พ.ย. 2556)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประ... (02 ส.ค. 2556)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปร... (02 ส.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายปลายเหมือง-ทุ่งพัด หมู่ที่7 (ว... (23 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2561 (โดยวิธีเฉพ... (09 พ.ค. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขอ-ไสเรือ หมู่ที่ 2 วิธีเฉ... (19 เม.ย. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเ... (19 เม.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเ... (19 เม.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเ... (19 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน 2R1L-หนองช้างเล่น ม.6... (02 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน 2R1L - หนองช้างเล่น ... (12 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาลึก - บ้านนา หมู่ที่ 6 (วิธ... (22 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (12 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อหินคลุก (สต๊อก) หน้าอบต.นางหลง (22 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที... (17 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดทางระบายน้ำใหม่ ขอบบน กว้าง 2.50 เมตร (เฉลี่ย)ขอบล่าง 1... (08 ม.ค. 2561)
จัดซื้อท่อระบายน้ำเเละ คอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 6 (03 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศ... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศ... (19 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ... (19 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพจำนวน 2,300 ชุด (04 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 1 บริเวณสายป่าขาด ท่อแตกหลายวันแล้วค่ะรบกวนมาดูหน่อยนะค่ะ
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
โทรศัพท์  : 075-355873โทรสาร : 075-355874 อีเมล์ : 
admin@nanglong.go.th 

www.nanglong.go.th