Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวตำบลนางหลง ประจำปี 2561-2563 (09 มี.ค. 3106)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.หนองจิกโคกทราง... (30 ต.ค. 3105)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านควนเถียะ ภ... (30 ต.ค. 3105)  
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้เเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงประจำปีง... (08 ต.ค. 2563)
คำเเถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (09 ก.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเเสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เเละการยืนยันบัญชีการรับเงินเบี้ยยั... (02 ก.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเเสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เเละการยืนยันบัญชีการรับเงินเบี้ยยั... (02 ก.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบร... (19 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ใบสมัครเเละคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (10 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (08 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียน... (29 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียน... (29 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียน... (29 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่... (11 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลา... (11 พ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งใคร... (02 พ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT ... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้าน... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCR... (02 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนา... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดร... (06 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธ... (06 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (02 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซม... (13 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (01 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิว... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึ... (23 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด... (23 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงป... (20 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (01 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร... (01 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจ... (01 เม.ย. 2563)
Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 1 บริเวณสายป่าขาด ท่อแตกหลายวันแล้วค่ะรบกวนมาดูหน่อยนะค่ะ
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image