Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารค้นหาราชกิจจาค้นหาmailหน่วยงานต่างๆ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (03 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2... (01 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.... (30 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.... (30 พ.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (28 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (27 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2... (21 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (23 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25... (27 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25... (27 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ... (27 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2... (13 มี.ค. 2567)
เชิญประชุมประชาคม (29 ก.พ. 2567)
Responsive image
  

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปล... (15 ก.ค. 2567)  

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี ... (04 ก.ค. 2567)  

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ยุวช... (20 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ ... (11 มิ.ย. 2567)

การเข้าร่วมรับซื้อขยะร่วม... (09 พ.ค. 2567)

โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรร... (07 พ.ค. 2567)

เปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและ... (11 เม.ย. 2567)

การเข้าร่วมรับซื้อขยะร่วม... (10 เม.ย. 2567)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (08 เม.ย. 2567)

โครงการ การส่งเสริมอาชีพใ... (18 มี.ค. 2567)

MOI WASTE BANK WEEK มหาด... (15 มี.ค. 2567)

โครงการวันเด็ก ประจำปี 25... (16 ม.ค. 2567)

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้อง... (29 ธ.ค. 2566)

ปีใหม่นี่ขับขี่ปลอดภัยกับ... (27 ธ.ค. 2566)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาต... (31 ต.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวส... (30 ต.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิท... (03 ต.ค. 2566)

การลงนามความร่วมมือโครงกา... (25 ก.ย. 2566)

โครงการ อบรมให้ความรู้เกี... (25 ก.ย. 2566)

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีง... (07 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ... (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-02 สายบ้... (20 พ.ค. 2567)  
ประกาศร่างเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (08 พ.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ... (02 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (03 เม.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (19 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (08 ม.ค. 2567)
ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา... (11 ต.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา... (11 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (11 ต.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร... (03 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมน... (13 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (13 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (06 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (06 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา สายหน้า อบต.-... (25 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้... (25 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสท... (23 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสท... (23 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.เขียว ... (16 ส.ค. 2566)
Responsive image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (16 ก.ค. 2567)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้... (19 มี.ค. 2567)  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (06 ต.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงกา... (13 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไส... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมา... (05 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (19 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ร้องเรียนการทุจริต
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image