Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2565
ถึง
07 ธ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-01 สายนศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม ตำบลนางหลง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร
21 พ.ย. 2565
ถึง
29 พ.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5 ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
15 พ.ย. 2565
ถึง
15 ธ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 ตำบลนางหลง
10 พ.ย. 2565
ถึง
16 พ.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5 ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
31 ต.ค. 2565
ถึง
30 พ.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5 ตำบลนางหลง
07 ต.ค. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565)
07 ต.ค. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง) เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565)
07 ต.ค. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ) เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565)
07 ต.ค. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง) เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565)
26 ก.ค. 2565
ถึง
26 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
Responsive image