Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 มี.ค. 3106 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวตำบลนางหลง ประจำปี 2561-2563
30 ต.ค. 3105 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านควนเถียะ ภาคเรียนที่2
30 ต.ค. 3105 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.หนองจิกโคกทราง ภาคเรียนที่2
21 ต.ค. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้เเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
08 ต.ค. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09 ก.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง คำเเถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
02 ก.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์การเเสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เเละการยืนยันบัญชีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
02 ก.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์การเเสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เเละการยืนยันบัญชีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 ส.ค. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
17 ส.ค. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
Responsive image