Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 มี.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

27 ธ.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ปีใหม่นี่ขับขี่ปลอดภัยกับมาตราการ 3ม 2ข 1ธ

31 ต.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

30 ต.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน หมู่ที่ 1-7 ประจำปีงบประมาณ 2567 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf97KduCbU2Br5EPwTQz1VTfxnbWAl_IlX1jpHNAlPL6xTmqQ/viewform?

03 ต.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปี 2567

25 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2566

25 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การลงนามความร่วมมือโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

07 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ส.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

08 ส.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรมโครงการตักบาตรวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 1ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช