Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ม.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ภาพกิจกรรมตอนเเถลงนโยบาย

21 ม.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ยินดีต้อนรับ

21 ม.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง รูปคณะทำงาน

25 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ผลงานจับสัตว์น้ำคนพิการ

25 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง มอบสุขาเคลื่อนที่ให้เเก่คนพิการ

10 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ลงพื้นที่บริการชาวบ้าน

19 ต.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการฝึกอบรมสตรี

14 ต.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การฝึกอบรมทำปลาเเดดเดี้ยว

13 ต.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย

10 ก.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง อบรมให้ความรู้
Responsive image