Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ม.ค. 3106 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
21 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศ ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับเเละรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
10 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่3
09 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
09 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
05 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
29 ธ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ธ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2
20 ธ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image